Beskrivelse JOBSKIFTE FOR LEDERE

Ledig?

Du har mulighed for at få forløbet betalt - 

spørg i dit jobcenter. 

Uge 1: Samtale om jobønsker og målsætning. Hvilke udfordringer møder kursisten i SIN jobsøgningsproces? Oprettelse af jobagenter, mulig udvidelse af søgefeltet. Optimering af CV og ansøgning, ændring fra: ”hvad kan jeg?” til: ”hvordan kan jeg?”.

 

Opgaver til næste gang (2 opg.): Opsæt en eller flere jobagenter.. Ændringer i CV og ansøgning - fremsend nye eksempler. 


Uge 2. Samtale om, hvad kursisten kan hjælpe en virksomhed med - og hvordan? Hvilke områder har kursisten som sit fokusområde, hvad er det for forbedringer, kursisten ser, der er behov for og hvilke løsningsforslag er der?


Uge 3: Online kursus om hvordan hjernen kan spænde ben og om, hvordan man gør et godt indtryk (til jobsamtalen). 3 tips til den gode samtale.


Opgave til næste gang (Uge 4): Find 2 virksomheder og formuler 2 spørgsmål til hver virksomhed ud fra din erfaring og dine kompetenceområder. Du skal udfordre virksomhederne og pege på behov for forbedringer, som du har en løsning på.


Uge 4: Samtale om virksomheder med udgangspunkt i kursistens løsning af opgaven, kursistens spidskompetencer og største styrker – hvor kan han/hun gøre en forskel for en virksomhed.


Opgave til næste gang (Uge 5): Kursisten udfylder en GARUDA FokusProfil. Profilen danner grundlag for en samtale.


Uge 5: Samtale. Tilbagemelding på GARUDA FokusProfil. Ca. 1 times tilbagemelding på den udfyldte analyse. Kursistens stærke sider, reaktion under pres, selvevaluering og udviklingspotentialer.


Uge 6: Onlinekursus om at blive set (bl.a. på LinkedIn) og om at bruge sit netværk optimalt. LinkedIn profil: Billede overskrifter og søgninger. Hvordan – og i hvilken retning – udvider man sit netværk, følger virksomheder og melder sig ind i grupper? Facebookgrupper. Andre netværk, hvor findes de og hvad kan man bruge dem til?

 

Opgave til næste gang (Uge 7): Opgaven handler om at optimere sin LinkedIn profil, samt udvide sit netværk.

 

Uge 7: Samtale om netværk, med udgangspunkt i kursistens løsning af opgaven. Kom godt fra start i en ny stilling:.

 

Uge 8: Afsluttende samtale. Opsummering på de ting, vi har gennemgået på kurset, udlevering af materialer. Samtale om kursistens Styrkeboard - hvilke styrker kan sættes i spil i et nyt job? Hvad skal kursisten være opmærksom på? 

JOBSKIFTE FOR LEDERE - 8-ugers individuelt jobsøgningsforløb. 

Forinden 1. samtale, fremsender kursisten sit CV samt et eksempel på en ansøgning.

Få større selvindsigt og lær lidt om, hvordan din hjerne spænder ben for dig. Udvid dit netværk og brug det effektivt i din jobsøgning. Få masser af sparring og tips til at komme godt i gang med din nye lederstilling. Alt dette, og meget mere, kan - sammen med en skærpelse af dit CV og din ansøgning - hjælpe dig i dit næste karriereskridt.

Individuelt forløb:       

6 samtaler

1-til-1 samtaler

2 online kurser

5 hjemmeopgaver

(individuelt tilpassede)

1 GARUDA FokusProfil

1 STYRKEBOARD

3 tips til den gode samtale

6 tips til en god start som leder