Ledere af kød og blod

LinkedIn den 14.08.21: LEDERE af "kød og blod"

Har du haft en leder, som var af ”kød og blod”? Som hvilede i sig selv og som SÅ dig og det du bidrog med? Som havde vilje til at få ting til at lykkes og mod til at stå bag dig som medarbejder? Som havde integritet og var tydelig i sin ledelsesstil?


ER du selv sådan en leder? Eller vil du gerne være det?


Som leder skal du have mod og indsigt til at tænke dig selv ud af ligningen. Når dine egne behov (for at vise dine lederevner, for anerkendelse og for at blive set) træder i baggrunden, ser du situationen klarere og kan agere med integritet og tydelighed.

”Walk the talk” – dine medarbejdere har brug for at de kan regne med dig og med at det du siger og giver udtryk for, også er det du gør og det du mener.


Du skal have en ægte interesse i dine medarbejdere, hjælpe dem med at opnå de mål, de sætter sig, med at blive set (af deres kollegaer og af hele virksomheden) og med hele tiden at udvikle sig.


En af de mest fremtrædende årsager til at søge væk fra en arbejdsplads er forholdet til den nærmeste leder. Vi ser frem imod et arbejdsmarked hvor der bliver mangel på arbejdskraft indenfor mange fagområder, og det er derfor mere vigtigt end nogensinde at man som virksomhed kan holde på sine medarbejdere. Det kan man gøre ved at fremelske mellemledere af ”kød og blod” som har et tæt og godt forhold til deres medarbejdere.


Vi skal skabe organisationer, hvor der er plads til mellemlederne, hvor der er integritet og ordentlighed og hvor HR afdelingerne støtter op om disse mellemledere, som risikerer at leve deres arbejdsliv lidt i ”klemme” mellem topledelsen og medarbejderne. Det er ikke altid nogen let balancegang, og det lykkes kun hvis man som organisation skaber plads til mellemlederne – til at de kan være de ledere, de gerne vil være.