Skab plads til kreativitet

LinkedIn den 29.11.21: Tør du? Skab plads til kreativitet

I 2020 var ”kreativitet” den mest efterspurgte soft-skill, men hvad skal der egentlig til for at skabe en kultur som fremmer kreativitet og innovation?

Harvard Business Review har identificeret 3 fejl-opfattelser, ledere er nødt til at overvinde, for effektivt at kunne opbygge en kreativ kultur.


Produktivitets illusionen:

Der sættes ofte lighedstegn mellem hastighed og produktivitet. En langsom beslutningsproces opfattes fejlagtigt som en stopklods for innovation, men kreativitet tager tid, og den bedste løsning opstår sjældent under de første møder omkring en problemstilling.

At forsøge at løse problemstillinger for hurtigt, især problemstillinger med høj kompleksitet, er skadelig for innovationen, fordi man kan forfalde til en for tidlig slutning. Modstand mod en for tidlig slutning (et vigtigt aspekt i kreativitet) handler om vores evne til fortsat at holde vores sind åbent for nye løsninger – selvom en potentiel løsning er fundet. Så snart en løsning er fundet, har vi altså en tendens til at fokusere helt og fuldt på denne, og dermed lukke af for andre og måske bedre løsninger.

Man bør afsætte et stykke tid til at afsøge andre muligheder og løsninger, efter den første løsning er fundet - og først derefter beslutte hvilken løsning, man går videre med.


Intelligens illusionen:

Kreativ tænkning er mere kognitivt udfordrende end logisk tænkning. Flere områder i hjernens både venstre og højre hjernehalvdel, aktiveres når man tænker kreativt, og der stilles større krav til hjernens arbejdshukommelse. Rent praktisk betyder det, at det er lettere at analysere en eksisterende løsning end at udtænke en ny.

Alligevel belønner vi ofte ”kritikere” mere end ”ideskabere”, fordi kritikerne lyder mere intelligente.

Jeffrey Pfeffer og Robert I. Sutton kalder dette for ”The Smart-talk-trap”, hvor folk engagerer sig i negativ kritik og kompleksitet for at fremstå mere kompetente og efterfølgende belønnes af organisationen.

Intelligens illusionen kan virke harmløs, men den har skadelige konsekvenser for en virksomhed. Da Steve Jobs overtog Pixar, havde Pixar forgæves kæmpet for at producere en Blockbuster. Jobs bemærkede at overdreven kritik konstant ”skød” ideer ned, og han indførte derfor den regel at fremførelsen af et kritikpunkt altid skulle indeholde en potentiel løsning. Denne simple strategi flyttede medarbejderne i Pixar fra at være kritikere til at være ideskabere, ændrede teamdynamikken og førte til en lang række af succes’er, startende med filmen Toy Story.


Brainstorm illusionen:

Den vigtigste forudsætning for at udføre en succesfuld gruppe-brainstorming er, at man lader ideerne ”flyde” uden barrierer.

En af barriererne kan være at øvrige gruppemedlemmer sætter spørgsmålstegn ved om en ide kan lade sig gøre eller vil fungere. Andre barrierer: Magtbalancen i gruppen, at man ikke kommer til orde, at man er bange for at blive bedømt negativt på baggrund af sin idé, at man ”gemmer sig” i gruppen og sidst men ikke mindst, at man skyder sin egen ide ned med selvkritik og ender med ikke at fremføre ideen.

For at fremme flere kreative ideer bør ledere anvende enkle værktøjer til at fange individuelle ideer, før disse åbnes for hele gruppen. Gruppe diskussioner bør gennemføres asynkront, hvor teammedlemmer ser på hinandens ideer, og bruger dem til at forfine og skabe nye ideer. Gøres dette remote, bør ledere finde andre måder at bringe teamet sammen for at knytte bånd og opbygge tillid til hinanden.

Kreativitet og innovation bidrager grundlæggende til konkurrencefordele og virksomheder med en innovationsfokuseret kultur er 3 gange mere profitable.

Virksomheder, som ønsker at skabe en kreativ kultur, skal undgå de 3 illusioner. Derudover er der brug for klart politisk engagement, inkluderende ledelsesstil, gennemtænkt organisationsstruktur og et øremærket budget. Kreativitetsprogrammer er et presserende krav. I en konceptuel økonomi er disse programmer vejen til vækst og en engageret arbejdsstyrke.

Kilde: ”Harvard Business Review”