Teams - sammensætning

Uddrag fra bogen: 5-stjernede Kundeoplevelser - om sammensætning af teams:  

Homogene (ensartede) og heterogene (forskelligartede) grupper:

Ved sammensætning af teams/grupper – og spørgsmålet om, om man skal sammensætte en homogen eller en heterogen gruppe - giver det mening at se på formålet med gruppen, hvad er det, gruppen skal opnå? Hvad er opgaven?


Hvis man skal sammensætte læsegrupper i en folkeskole, og der er stor forskel på læseniveauet, kan det give god mening at sammensætte grupper således, at de elever, som er på ca. samme læseniveau, får udleveret samme materiale. I projektgrupper, giver det i reglen bedre mening at sammensætte heterogene grupper således at alle grupperoller bliver dækket.


Vær opmærksom på, at grupper, som fra starten var heterogene, bliver mere homogene med tiden, medlemmerne i gruppen arbejder mere og mere ens, griber problemløsning an på samme måde osv. Muligvis fordi det moderne videns-menneske har en naturlig trang til at finde det, man kalder for ”best practice” og når man har fundet det, så er det den måde, man fremover arbejder på.


En vis ”homogenisering” af gruppen, kan være udmærket, og fremme samarbejdet – men det kan hurtigt udvikle sig til en tilstand, hvor der ikke længere er nogen i gruppen, som stiller spørgsmål eller sår tvivl.


Noget af det mest magtfulde ved heterogene grupper er, at der altid vil være en eller flere i gruppen, som fungerer som ”Djævelens advokat”, netop fordi medlemmerne af gruppen tænker forskelligt, har forskellige målsætninger og metoder til at nå målet.


Når du rekrutterer, bør du – udover at se på, om kandidaterne har de rette kompetencer – også se på, hvordan kandidaterne passer ind i gruppen, hvilken/hvilke rolle/roller mangler I at få udfyldt?