Beskrivelse DET KUNDEFOKUSEREDE HUS

BESKRIVELSE:


KULTUR

STRATEGI

PROCESSER

KOMPETENCER

SITUATIONER

LEDELSE

DET KUNDEFOKUSEREDE HUS

En model, som beskriver det fundament og de byggesten, som sammen med en kundefokuseret ledelse, gør det muligt at skabe 5-stjernede kundeoplevelser


Fundamentet dannes af 2 lag: Kulturen og strategien.

Kulturen: en lærende, accepterende og hjælpsom kultur, hvor det er tilladt at begå fejl, hvor man lærer af fejlene og hvor hjælpsomhed og det gode samarbejde er i højsædet. Kulturen bæres af medarbejdere, som tager ansvar og som har en positiv og hjælpsom attitude – overfor jobbet og kollegaerne, og vigtigst af alt: overfor kunderne.

Strategien: En velimplementeret strategi, som danner grundlag for handlinger og beslutninger i hverdagen. Strategien er baseret på et grundigt kendskab til kunderne.


De 3 byggesten: Processer, Kompetencer og Situationer indeholder hver især områder, som skal være på plads for at skabe en kundeoplevelse i ”the sweet spot” – den 5-stjernede kundeoplevelse.


Øverst i Det Kundefokuserede Hus er en ledelse, som tænker hele vejen rundt, formår at skabe en lærende kultur, ser medarbejderne og støtter op om deres udvikling. En ledelse som sætter rammer og skaber rum til at medarbejderne kan tage ansvar og som belønner indsatser og fejrer succes’er.